Page last updated: Monday, 4 January 2021 - 06:11 am

ಕರ್ನಾಟಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂಪಿ)- ಮೆ / ರಾಮ್‌ಕಿ ಎನ್‌ವಿರೋ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಒಂದು ವಿಭಾಗವು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶೇಖರಣಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ

Image Success Story
cetp